Herna pro děti v centru Prahy

 

Rodinné centrum YMCA (RCY) v Haštalské ulici nabízí rodičům s dětmi přátelský, bezpečný a inspirativní prostor. Centrum svými službami reaguje na potřebu rodičů v oblasti trávení volného času a vzdělávání svých dětí, překonávání sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené a slaďování profesního a rodinného života.

V našem programu rodiče s dětmi naleznou hernu, cvičení pro děti i dospělé, angličtinu pro děti a také Dětskou skupinu  Sovičku pro děti od 2,5 let. 

Také u nás můžete spočinout po procházce či nákupech. Dítě nakojit, nakrmit, přebalit. Dát si zde sraz s kamarádkou a nabídnout si kávu nebo čaj, zatímco si Vaše děti pohrají.

Dále pořádáme tradiční jednorázové akce - Cestu světel, mikulášské besídky, tradiční masopust, divadelní představení, tématické výtvarné dílny a přednášky.

 

Náš pracovní tým

 

Vedoucí centra Mgr. Aneta Žďárská - sociální pedagog se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Dlouholetá praxe v poskytování sociální služby dětem, mladistvím i dospělým. Organizátor sportovních i kulturních aktivit v soukromém i neziskovém sektoru. Trenér atletiky.

 

Pečující osoba Dětské skupiny Sovičky:  Bc. Kateřina Krajíčková, DiS

Pečující osoba Dětské skupiny Sovičky:  Mgr. Martina Soukupová

Pečující osoba  Dětské skupiny Sovičky:  Mgr. Gabriela Mančalová

Pečující osoba  Dětské skupiny Sovičky: Tereza Krupičková

 

Síť mateřských center

Rodinné centrum je členem Sítě mateřských center. 
Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

 

Kontakt

RODINNÉ CENTRUM YMCA Vedoucí centra
Mgr. Aneta Žďárská
Haštalská 21
Praha 1, 110 00 Nové Město
774 409 660
rcymca@praha.ymca.cz