INFORMACE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

 

Pokud máte zájem o více informací týkající se bezbariérovosti našich prostor, kontaktujte vedoucí centra (viz KONTAKTY) a ta Vám poskytne více informací.

Pokud máte zrakové postižení a chystáte se k nám do centra poprvé, dejte nám vědět a my Vám rádi s cestou od tramvajové zastávky nebo metra pomůžeme. Popřípadě Vám ve spolupráci s OKAMŽIKEM (nezisková organizace pomáhající zrakově postiženým) zajistíme dobrovolnický doprovod.

Přijďte nebo přijeďte s k nám podívat!

Těšíme se na Vás. RCY

 

INFORMACE PRO VOZÍČKÁŘE

 

Naše prostory jsou ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÉ

- zcela bezbariérová je herna včetně kuchyňky, toalety pro vozíčkáře jsou přístupné ze dvora

 

 

 

INFORMACE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

 

DOSTUPNOST RODINNÉHO CENTRA OD NEJBLIŽŠÍ STANICE MHD

Rodinné centrum YMCA se nachází v Haštalské ulici na Praze 1. Nejméně problematická cesta z hlediska nevidomého je od tramvajové zastávky.

 

Ze směru od náměstí Republiky

Na tramvajové zastávce Dlouhá třída (tram. linky 5, 8, 14, 26) vystoupíte na ostrůvek, kde se přibližně uprostřed nachází přechod přes přilehlou vozovku. Necháte tedy koleje za zády a přejdete na protější chodník. Není zde reliéfní dlažba ani snížený obrubník. Na chodníku se dáte doleva, tedy po směru jízdy tramvaje. Asi po 40 m dojdete na konec bloku, kde se nachází přechod vedoucí doleva, přes vozovku a koleje na levou stranu Revoluční ulice. Provoz na křižovatce je řízen světelnou a zvukovou signalizací, kterou je potřeba spustit vysílačkou VPN. Když přejdete ulici Revoluční na druhou stranu, dáte se doprava, tedy stále po směru jízdy a přejdete ulici Dlouhá, v přímém směru přes přechod se světelnou a zvukovou signalizací.

Zde se již objevuje reliéfní dlažba (drobná kostka). Na protější straně se dáte doleva a asi po 20 metrech přijdete k ulici Hradební, do které odbočíte vpravo a budete pokračovat po pravém chodníku. Asi po 130 m přejdete doleva ulici Hradební k ulici K Haštalu. Chybí zde přechod, ale provoz není velký. Místo kde je vhodné přejít, abyste byli co nejblíže ulice K Haštalu můžete určit celkem snadno podle pasáže na pravé straně, která spojuje ulici Hradební s ulicí Revoluční. Z ulice Revoluční jsou slyšet zvuky provozu. Přejdeme ulici Hradební a dáte se doleva a potom doprava do ulice K Haštalu, kterou se dostanete do ulice Haštalská. Tu přejdete, není zde opět přechod. Provoz v ulici Haštalská je jednosměrný zleva. Dáte se doleva a na rohu doprava. Ulice Haštalská má tvar písmene L. Asi po 20 m přijdete ke vchodu do  domu (první vrata napravo), kde se nachází RC. 

 

Ze směru od Vltavy 

Pokud přijedete směrem od nábřeží, stanice tramvaje se nachází dále od křižovatky s Dlouhou ulicí - cca 100 m. Po výstupu z tramvaje musíte také přejít z ostrůvku přes silnici na chodník. Přechod se nachází asi uprostřed ostrůvku a není nijak označen. Potom můžete pokračovat doleva ke křižovatce s Dlouhou ulicí a dále po již výše zmíněné trase, nebo můžete projít pasáží do ulice Hradební.

Pasáž se nachází přímo proti stanici tramvaje. Jediným orientačním bodem a zároveň překážkou mohou být kontejnery na tříděný odpad umístěné při okraji chodníku přímo naproti zmiňované pasáži. Pasáž vyúsťuje do ulice Hradební v místech, kde se na ni kolmo napojuje ulice K Haštalu. Po celé trase lze využít  přirozené vodící linie - rozhraní chodníku a domu. Trasa není orientačně složitá. Orientaci na ulici Revoluční ztěžuje hluk způsobený velkým provozem. 

 

Popis trasy s použitím pasáže Divadla v Dlouhé

Přijdete-li od zastávek tramvaje (z jednoho či druhého směru výše popsaným způsobem), dostanete se na roh bloku ulic Revoluční a Dlouhé. Vydáte se ulicí Dlouhá (vozovku budete mít vlevo, domy po pravici). Dále přejdete ulici Hradební (zde je žulová dlažba, drobná kostka. Jsou zde provedeny úpravy chodníku zjistitelné holí nebo nášlapem). Odtud dojdete po asi 15 m na roh budovy divadla, kde se chodník rozšiřuje, asi po 4 – 5 m šikmo vpravo naleznete vstup do pasáže Divadla v Dlouhé. Asi ve dvou třetinách se pasáž rozděluje na dvě části, doprava a šikmo vlevo.

Vy se vydáte šikmo vlevo až na konec pasáže.  Z pasáže vyjdete přímo v rohu ulice Haštalská. Přejdete na protější stranu ulice, není zde přechod, ale ani velký provoz. Na rohu protějšího domu se vydáte doleva, blok domů zde máte po pravé ruce. Po 20 m najdete velké vstupní dveře do průjezdu (první vrata napravo). Zde je Rodinné centrum.

 

 

Kontakt

RODINNÉ CENTRUM YMCA Vedoucí centra
Mgr. Aneta Žďárská
Haštalská 21
Praha 1, 110 00 Nové Město
774 409 660
rcymca@praha.ymca.cz